Brian modtager betalinger per episode af Brian Mørk Show