Brian modtager donationer per episode af Brian Mørk Show